Proje Yarışması

Başvuru Koşulları


•    Bu yarışmaya yurtiçi ve yurtdışındaki Veteriner Fakültelerinde lisans eğitimi görmekte olan katılımcılar başvuru yapabilir.

•    Proje yarışmasının tüm katılımcıları lisans öğrencilerinden oluşmalıdır. Aksi durumlarda başvurular işleme konulmayacaktır.

•    Yarışmaya en fazla 5 kişilik gruplarla başvuru yapılabilir.

•    Yarışmada 1 öğrenci yalnızca 1 projede yürütücü olabilir. 

•    Hipotezler özgün ve başka bir yerde bire bir yayınlanmamış olmalıdır.

•    Proje yürütücüsü mutlaka kongre başvuru formunu online olarak http://vetbak.istanbulc.edu.tr/ doldurmalıdır.

•    Proje yarışması formu ayrıca proje yürütücüsü ve projeye katılan diğer kişilerin öğrenci belgeleri en geç 1 Mart 2019 tarihine kadar vetbak@istanbul.edu.tr adresine gönderilmelidir. Konu kısmına proje yarışması başvurusu yazılmalıdır.

•    Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, kongre başvurusunu yapmayan ya da belgeleri tam olmayan ve/veya belirtilen teslim tarihinden sonra yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

•    Yarışma ödülleri kongre sunum ödüllerinden ayrı tutulacaktır.

Birinci Aşama: Proje Başvuruları

 Proje yürütücüsü mutlaka kongre kayıt formunu online olarak doldurmalı ve katılım türünü belirtmelidir. 

 “Proje yarışması formu” ayrıca proje yürütücüsü ve yardımcı araştırıcılarının “öğrenci belgeleri” en geç 1 Mart 2019 tarihine kadar vetbak@istanbul.edu.tr adresine gönderilmelidir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formu eksik ya da hatalı doldurulmuş projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.


İkinci Aşama: Ön Eleme

 Projeler değerlendirilerek, finale kalmaya hak kazanan 6 lisans öğrenci projesi belirlenecektir.

 Finale kalan proje yürütücülerine duyuru, başvuru esnasında belirtilen e-posta adresine yapılacaktır. Herhangi bir şekilde kayıtlı e-postalarına bilgi ulaşmayan ve bu nedenle yarışmaya katılamayan yarışmacılar tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.


Üçüncü aşama: Proje Yarışması Finali 

 Projenin sunumu “21. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi” içinde tarafımızdan belirlenen yer ve zamanda yapılacaktır. 

 Sunuma katılmayan yarışmacılar tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir. 

 Finalistlere projeleri ile ilgili sunumları için en fazla 10 dakikalık süre verilecektir.


Dördüncü aşama: Ödül Töreni

 Kongre kapanış töreni esnasında proje yarışması kazananı açıklanarak ödülleri verilecektir.Projelerin Değerlendirme Kriterleri


1. Projenin özgünlüğü (Hazırlanan hipotezin konusu, özgün, bilimsel içerikte olmalı, daha önce yapılmış projelerden konu ve içerik alıntısı yapılmamış olmalıdır)

2. Bilimsel Düşünce (Hipotez kurma, amacın açık şekilde ifade edilmesi, belirtilen tüm değişkenlerin tanımlanması)

3. Test edilebilirliği ve bilimsel gerçeklere uygunluğu (Hipotezin dayandığı temellerin, değişkenlerin kaynaklara uygunluğu, yöntemlerin amaçlara ulaşmaya elverişli olması)

4. Uygulaması ve Topluma Faydası (Çözüm önerisinin günümüzün şartlarında uygulanabilirliği ve topluma olabilecek faydasının anlatılması)

5. Dil ve ifade tarzı

6. Kaynaklar(Hipotezin bilimsel referanslı olması,  kaynakların yeniliği, konuyla ilgisi)