Error: [$http:badreq] Http request configuration url must be a string. Received: undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/$http/badreq?p0=undefined $http@https://vetbak.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27161:126 https://vetbak.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27406:23 https://vetbak.istanbulc.edu.tr/js/app.min.js:1743:30 processQueue@https://vetbak.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:31818:30 https://vetbak.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:31834:39 $eval@https://vetbak.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:33086:28 $digest@https://vetbak.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:32902:36 $apply@https://vetbak.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:33194:31 done@https://vetbak.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27515:53 completeRequest@https://vetbak.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27713:15 requestLoaded@https://vetbak.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27654:24 undefined https://vetbak.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:29485 Poster Bildiriler

Poster Bildiriler

“22. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi”

“22nd International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress”

8-9 Mayıs  / May 8–9 2021

Poster bildiriler / Poster presentations

 

SORUMLU YAZAR CORRESPONDİNG AUTHOR

BİLDİRİ BAŞLIĞI

PRESENTATION TITLE

ÜNİVERSİTE

UNİVERSİTY

E-MAİL

Ayşe Seray ÇETİN

Bir Porsiyon Alerji

One Serving Allergy

İstanbul Gelişim Üniversitesi

ascetin@gelisim.edu.tr

Deniz Yılmaz KESER

Komplike Mantar Enfeksiyonu: Muhabbet Kuşu

Complıcated Fungal Infectıon: Budgerıgar

Namık Kemal Üniversitesi

deniz___yk@hotmail.com

Egemen MAHZUNLAR

Dişi bir Kobayda Meme Tümörü Olgusu

A Case of Mammary Tumor in a Female Guinea Pig

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

mahzunlare@gmail.com

Hilal Gizem ÇAKICIER

Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Mikotoksinler: Gizli Katiller

Mycotoxins in the Aquaculture: Hidden Killers

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi

g.cakicier96@gmail.com

Katelina UZUNOVA

Korozyon tekniği kullanılarak balıkların dolaşım sisteminin (Cyprinos carpio Linnaeus, 1758) görselleştirilmesi

Visualization of the circulatory system of fish (Cyprinos carpio Linnaeus, 1758) through using the corrosion technique

Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

drcandev@abv.bg

Kerem BAYKAL

Şiddetli Servisitis Saptanan bir Kedide Uterus Hemodinamiğinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Uterine Hemodynamics in a Cat with Severe Cervicitis

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

keremlahos@gmail.com

Orkun HACIOĞLU

Kısraklarda endometritisin tanısında kullanılan non-invaziv yöntemler

Non-invasive techniques in diagnosis of equine endometritis

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

haciogluorkun@gmail.com

Sevde İSLAMOĞLU

Bir Kedide Gangrenleşmiş Torsio Uteri Olgusu

A Case of Gangrenous Torsio in a Queen

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

sevde.islmgl5@gmail.com

Sümeyye TOYGA

Bir Köpekte Oral Malign Melanom BRAF Pozitif Olgusu Sunumu

A Report of Oral Malignant Melanoma BRAF Positive Case in a Dog

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

toygasumeyye@gmail.com

Şule DÖNMEZ

Kirpi  Zoonozları

Hedgehog Zoonoses

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

sule.donmez@tarimorman.gov.tr

Tuğba ÇOBAN

Ovaryum tümörlü köpeklerde hemogram bulgularının değerlendirilmesi

Evaluation of Complete Blood Count in Bitches with Ovarian Tumors: A preliminary study

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

tuggba.coban@gmail.com

Veselin PENEV

Afrika kedi balığı (Clarıas garıepınus) yetiştiriciliğinde farklı diyetlerin düşük su değişimi ile dolaşımlı su kültür sisteminde su kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Assessment of effect of dıfferent dıets for afrıcan catfısh (Clarias gariepinus) cultıvatıon on the water qualıty ın recırculatıon aquaculture system wıth low water exchange

Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

zaprianowa@abv.bg

Fulya KARADEMİR

İstanbul’da Tüketime Sunulan Midye Dolmaların Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi

Microbiological Quality of Stuffed Mussels Consumed in Istanbul

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

tolgakah@istanbul.edu.tr

Gülçin Nur TAPAN

Bir Kısrakta Tetanoz Olgusu

A Case of Tetanus in Mare

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

gulcintapan@gmail.com

Mehmet ÇİNİ

Bir Arap Tayda Atresia Kolon Olgusu

Atresıa Colı In An Arabıan Foal

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

mehmettcini@gmail.com

Senem ŞENOL

Bir Atta Kissing Spines Olgusu

A Case of Kissing Spines In A Horse

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

senemsenol97@hotmail.com