Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

 • Tüm sunumlar bilimsel kurulun değerlendirmesinden sonra kabul edilecektir.
 • Sözlü bildiriler lisans öğrencileri tarafından yapılacak ve sunumu yapan öğrenci bildiri özetinde ilk isim olarak yer alacaktır.
 • Poster bildiriler lisans ve lisansüstü öğrenciler tarafından yapılacak ve sunumu yapan öğrenci bildiri özetinde ilk isim olarak yer alacaktır.
 • Multidisipliner oturumda sözlü bildiriler, veteriner hekimlik konuları ile ilişkili olmak şartı ile farklı alanlarda lisans öğrencileri tarafından yapılacak ve sunumu yapan öğrenci bildiri özetinde ilk isim olarak yer alacaktır.
 • Bildiri ile katılacak katılımcıların en geç 8 Mart 2019 tarihine kadar bildirinin başlığını, yazarlarını, sunum yapacak kişiyi ve bildiri özetini içeren “Özet gönderme formu” doldurularak vetbak@istanbul.edu.tr adresine mail atılmalıdır.
 • Başvuru formunu doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.​​
 • POSTER KURALLARI:

 • Posterler, 50 x 70 cm boyutlarında dik olarak ve 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde Türkçe ya da İngilizce hazırlanmalıdır. Resim, grafik, tablo veya şekiller belirgin olmalıdır.
 • Her posterde sorumlu yazarın iletişim adresi mutlaka belirtilmelidir. Poster sahipleri poster baskı işlemlerini kendileri yaptıracaklardır.
 • Posterler Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Posterlerde çalışmanın adı, yazar/yazarların isimleri, unvanları, çalıştıkları kurumların/okullarının isimleri, çalışmanın amacı, kullanılan yöntem, bulgular, sonuç ve değerlendirme bölümleri olmalıdır ve anahtar kelimeleri içermelidir
 • Poster bildirideki font büyüklüğü, fotoğrafların ve grafiklerin çözünürlük ve büyüklükleri ile beyaz alana yazılacak olan tüm bilimsel içeriğin yerleştirilmesi yazarların isteklerine bırakılmıştır.
 • 17 Nisan 2019 tarihinde, en geç saat 13.30’a kadar poster sunum alanında organizasyon komitesince numaralandırılmış panolarda sergilenmesi gerekmektedir. (Posterin panolara asılması konusunda organizasyon komitesi poster sahiplerine yardımcı olacaktır.)
 • Poster bildiriler, kongrenin yapılacağı iki gün boyunca belirlenen alanda asılacaktır.
 • Poster sahiplerinin programda belirtilen süre ve saatlerde bilgi vermek üzere posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.